Hout uit Franse en Belgische bossen

Kwaliteitshout uit België en Noord-Frankrijk

Al het brandhout dat we produceren is enkel afkomstig uit Belgische en Noord-Franse bossen.
 
In België en Frankrijk  groeit voldoende hout om aan al onze behoeftes te voldoen,  zonder daarom ons bospatrimonium stuk te maken.
Deze bossen worden duurzaam beheerd en de exploitatie ervan staat onder het toezicht van verschillende overheidinstanties. Duurzaam bosbeheer houdt in dat het oppervlakte bos en de natuurwaarden in stand gehouden worden, dat er geen hout gebruikt wordt uit natuurlijke bossen, dat kaalkap niet is toegestaan en dat er voldoende bosaanplant plaatsvindt, zodat het totale bosareaal niet afneemt.
Onze kleinkinderen zullen er evenveel kunnen van genieten als wij. 
 
 
Bovendien is het hout van bij ons. Door hout te gebruiken dat in uw nabijheid groeit en verwerkt wordt, draagt u niet alleen bij tot
lokale tewerkstelling,  maar ook tot energiebesparing en een vermindering van de vervuiling door het transport.